Flador och glon

I flador, och speciellt i glon där vattnet är sötare, kan växtligheten se lite annorlunda ut. Här finns de vanliga nateväxterna och kransalgerna, men också havsnajas (Najas marina), hårnating (Ruppia maritima) och hårsärv (Zannichellia palustris). Till glosjöarnas vegetation hör främst sötvattensväxter såsom andmat (Lemna spp.), hästsvans (Hippuris vulgaris) och gäddnate (Potamogeton natans). I det söta vattnet kan också vattenbläddra (Utricularia vulgaris L.) trivas. Vattenbläddran är lite speciell på grund av sina blåsor på bladen. Med hjälp av dem fångar de småkryp från vattnet och som de sedan livnär sig på.

Bild 1: Havsnajas (Najas marina)

Bild 2: Vanlig andmat (Lemna minor)

Bild 3: Hästsvans (Hippuris vulgaris)

Bild 4: Blåsorna på en vattenbläddra (Utricularia vulgaris L.)

Källor:

Airaksinen O., Karttunen K. (red.), 1999. Natura 2000 handbok över de finska naturtyperna, svensk översättning (Åhman M. och Stenberg M.) av den finska utgåvan Natura 2000 – luontotyyppiopas, Finlands miljöcentral, Ympäristöopas 46, 194 s.

Forststyrelsen. 2010. Skötsel- och användningsplan för Kvarkens yttre skärgård, förslag

Hannus J-J. 2010. Kartering av flador och glon i världsarvsområdet Kvarkens skärgård 2010. Sammanfattning/rapport, Forststyrelsen, Vasa

Hietikko-Hautala T. 2010. Jääkauden jälkinäytös – Merenkurkun saariston maailmanperintö. Waasa Graphics, Vasa

Lampinen R., Lahti T., Heikkinen M. 2012. Växtatlas 2011. Helsingfors Universitet och Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors. http://www.luomus.fi/vaxtatlas (besöksdatum 18.10.2012)

Rinkineva L., Bader P. 1998. Kvarkens natur. Kvarkenrådets publikationer 10, Vasa