Oljeutsläpp

Oljeutsläpp handlar inte bara om stora oljekatastrofer, som endast utgör 10 % av av all olja som rinner ut i havet, utan också om de ständiga små utsläppen av olja i skärgårdsmiljön från land i form av oljeläckage och –spill, avsiktlig dumpning m.m. På grund av sitt känsliga och unika ekosystem är Östersjön och Kvarken särskilt sårbar för oljeutsläpp och oljan tenderar att stanna länge i systemet, vilket orskar stora skador på organismer och deras livsmiljöer. Exempelvis förstörs den vattentäta strukturen av fåglarnas fjäderskrud om den kommer i kontakt med olja och vegetationen på stränderna som täcks av oljan får inte solljus så att de kan växa. Giftiga ämnen i oljan kan även orsaka störningar i tillväxten samt cellskador.

Källor

Lundberg, C. et al (2012). Undervattensmiljö i Norra Östersjön – Viktigt att tänka på vid havsnära planering. Närings-, trafik- och miljöcentralen, Helsingfors.

Effekter av oljeutsläpp på Östersjöns natur- Sanering och skydd av naturvärden i Östersjön. Broschyren har gjorts som ett samarbete mellan projekten OILRISK och NANNUT.