Kustexploatering

Förändring av kustmiljön och strandlinjen, samt förändring av bottnarnas karaktär genom muddring och byggnationer i hårda beständiga material, orsakas även av kustexploatering genom exempelvis anläggande av båthamnar, färjelägen, vägbankar, bryggor och allmänna badstränder. Muddringen och den livliga båttrafiken gör att vattnet grumlas upp, vilket stör den biologiska produktionen under ytan. Broar, bryggor, vägbankar och vågbrytare kan begränsa vattenströmningen och öka sedimentationen, vilket påverkar syretillgången och djurens förflyttningsmönster. Vidare kan buller från båtmotorer och vattenskotrar ha störande effekt på den lokala miljön.

Bild 1: Allmän simstrand

Bild 2: Småbåtshamn

Bild 3: Kustbebyggelse

Källor

Lundberg, C. et al (2012). Undervattensmiljö i Norra Östersjön – Viktigt att tänka på vid havsnära planering. Närings-, trafik- och miljöcentralen, Helsingfors.