Fartygstrafik

Fartygstrafik i kustnära områden innefattar både yrkes- och nöjestrafik. De negativa effekterna av fartygstrafik är speciellt tydliga i skärgården, där vågor skapar vattenströmmar och virvlar under ytan, tryck- och sugeffekter som orsakar erosion av stränderna och spolar strandlinjen ut i havet och även orsakar skada på särskilt mjuka bottnar och ålgräsängar. Dessa effekter kan minskas genom att reglera fartygens hastighet och att planera om farledsrutter i mån av möjlighet. Vidare orsakar den yrkesinriktade fartygstrafiken miljöproblem genom avgasutsläpp, oljeläckage och avfallsdumpning. Fritidsbåttrafiken har främst lokala effekter på miljön, såsom avgaser, bränslespill, latrindumpning, buller, propellrar som grumlar upp vattnet m.m. Fritidsbåttrafiken är även mest aktiv under den period av året när havsområdet är biologiskt mest aktiv, vilket ökar risken för negativa effekter på miljön.

Bild: Lastfartyg utanför kusten

Källor

Lundberg, C. et al (2012). Undervattensmiljö i Norra Östersjön – Viktigt att tänka på vid havsnära planering. Närings-, trafik- och miljöcentralen, Helsingfors.