Däggdjur

Gråsäl och östersjövikare håller ofta till på kobbar och skär i ytterskärgården. Förr i tiden var de viktiga bytesdjur p.g.a. sitt kött, skinn och späck. Men som en följd av förhöjda halter av olika miljögifter minskade sälstammen mycket på 1950- och 1960-talet. Och nu när miljögifterna minskat, har även antalet sälar ökat. Men fiskarna ser inte alltid på den ökande sälstammen med blida ögon. Sälarna besvärar nämligen fiskarna bland annat genom att ta fiskar direkt ur näten. Efter sälarnas behandling ärnäten ofta förstörda. De här problemen försöker man aktivt lösa genom att bland annat utveckla olika sälsäkra fiskeredskap. Inom världsarvsområdet, väster om Valsörarna, finns ett av Finlands sju sälskyddsområden, Snipansgrund-Medelkallan.

Bild: Vikare (Pusa hispida botnica)

Källor

Forststyrelsen. 2010. Skötsel- och användningsplan för Kvarkens yttre skärgård, förslag

Hietikko-Hautala T. 2010. Jääkauden jälkinäytös – Merenkurkun saariston maailmanperintö. Waasa Graphics, Vasa

Rassi P., Hyväringen E., Juslén A., Mannerkoski l. 2010. Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Miljöministeriet och Finlands miljöcentral, Helsingfors

Rinkineva L., Bader P. 1998. Kvarkens natur. Kvarkenrådets publikationer 10, Vasa