Bodvattnet runt

I Svedjehamn börjar också naturstigen Bodvattnet runt  som rundar den gamla fiskehamnen och förevisar landhöjningskustens natur och De Geer-moränerna. Naturstigen är 3,5 km lång.

Köranvisningar till Svedjehamn finns här.

Karta över Bodvattnet runt

Logi