Björkö-Panike vandringsled

Området är världsarvsområdets kärna, vars viktigaste besöksplats är Svedjehamn i Björköby. Björkö - Panike vandringsled, 13 km, börjar i Svedjehamn och slutar i Panikes hamn. På leden finns två sund som man måste korsa med båt. Båttransport över sunden kostar ca 150 euro. Vattenområdet mellan Björkö och Panike passar bra för paddling. Leden går genom den varierande landhöjningsskärgårdens landskap och rundar de igenväxande fladorna och glosjöarna, går över sund och går genom ljusa björkskogar, som fortfarande används till betesgång.

Karta över Björkö-Panike vandringsled

Båttransport över sunden

Logi

Köranvisningar till Svedjehamn finns här.