Öppethållning

Turistinformation

Världsarvsporten presenterar och informerar om världsarvet Kvarkens skärgård och Höga Kusten.

Under sommarsäsongen (maj-september) är Världsarvsporten öppen med personal på plats under vardagar och helger. I maj och september är porten öppen vardagar kl 10-16. I juni, juli och augusti är porten öppen alla dagar kl 10-18. Övriga tider enligt förhandsbokning.

Under vintersäsongen (oktober-april) är turistinformationen tillgänglig utan personal under restaurangens öppethållningstider.

 

Världsarvsutställningen Weichsel

I maj och september är världsarvsutställningen öppen vardagar kl 10-16. I juni, juli och augusti är utställningen öppen alla dagar kl 10-18. Övriga tider enligt förhandsbokning. Inträdesavgift.

 

Världsarvsbutiken

Världsarvsbutiken med världsarvsprodukter är öppen under sommarsäsongen enligt öppethållningstiderna.

 

Galleriet Arte Mare

Galleriet Arte Mare ordnar olika utställningar med anknytning till världsarvet. Varje år presenteras 4 olika utställningar med konst, föremål, foton och upplevelser med i världsarvets anda. Galleriet är öppet vardagar och helger kl 10-18. Inget inträde.