Världsarvsporten

 

Världsarvsportens verksamhet invid Replotbron inledde sin verksamhet i juni 2018. Infopunkten är fr.o.m. 1.9.2018 öppen på vardagar kl 10.00-18.00. Övriga tider på beställning.

I Galleriet Arte Mare ordnas utställningar enliugt rullande schema. Följande utställning öppas i mitten av september. 

Den huvudsakliga världsarvsutställningen öppnas i slutet av året. 

Välkommen!