Världsarvsporten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Världsarvsportens verksamhet invid Replotbron inleddes i juni 2018. Under vinterhalvåret fungerar infopunkten med information i ord och bild. Personal finns på plats endast enligt överenskommelse. 

Den huvudsakliga världsarvsutställningen är tyvärr försenad och kommer att öppnas i början av år 2019.

Galleriet Arte Mare ordnar konstutställningar, som byts med några månaders mellanrum. Gallerian är öppen när restaurang Berny's är öppen.

Välkommen!