Replotbron

Replotbron är Finlands längsta bro, 1045 meter, och förbinder Replot-Björkö i Korsholms kommuns skärgård med fastlandet. Över 2000 skärgårdsbor använder dagligen bron, samtidigt som den betjänar flertalet sommargäster och andra besökare.

Bron invigdes den 27 augusti 1997 och ersatte då de färjor som tidigare gick mellan fastlandet och skärgården. Vid invigningen närvarande Finlands president Martti Ahtisaari (1994-2000) och republiken Islands president Ólafur Ragnar Grimsson.

 Mera information om Replotbrons struktur finns här (på engelska).