Världsarvsporten - planering

Världsarvet Kvarkens skärgård fyller 10 år under år 2016. Under året kommer ett nytt officiellt besökscenter och
informationspunkt att byggas intill Replotbron - kallat Världsarvsporten. Inom detta utvecklingsprojekt ska innehållet i det
kommande besökscentret planeras och utvecklas. Målsättningen är att verksamheten i besökscentret blir så attraktiv och
innovativ som möjligt. Besökscentret kommer att skötas av Världsarvet i Kvarken rf i samarbete med Korsholms kommun,
Forststyrelsen, FAb Havets Hus, regionens besöksnäring samt andra regionala och lokala aktörer

Planeringen av ett nytt officiellt besökscenter och informationspunkt intill Replotbron har pågått i många år. Inom detta utvecklingsprojekt ska innehållet i det kommande besökscentret - kallat Världsarvsporten - planeras och utvecklas. Målsättningen är att verksamheten i besökscentret blir så attraktiv och innovativ som möjligt.

Besökscentret kommer att skötas av Världsarvet i Kvarken rf i samarbete med Korsholms kommun,Forststyrelsen, FAb Havets Hus, regionens besöksnäring samt andra regionala och lokala aktörer.

För ändamålet har föreningen Världsarvet i Kvarken rf erhållit LEADER-projektfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Österbottens Närings-, trafik- och miljöcentral och Aktion Österbotten rf.

Projektet pågår 2016 - 2018.

Projektledare Maria Norrlin-Asplund

e-post: maria.norrlin-asplund@kvarken.fi