Projektpartners

Titta på videoklippen nedan och lära känna några av Lystras projektpartners! 


Projektägare och samordnande stödmottagare är Forststyrelsen i Finland. Övriga stödmottagare i Finland är Geologiska forskningscentralen (GTK), Lantmäteriverket-Geodatacentralen (FGI), Vasa stad, samt i Sverige Länsstyrelsen Västernorrland och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).  


Projektets totalbudget är 1,38 milj. €. Förutom EU-finansiering är Kramfors kommun, Örnsköldsviks kommun och Naturvårdsverket medfinansiärer på den svenska sidan och på den finska sidan är Österbottens förbund, Världsarvet i Kvarken r.f. och Visit Vaasa medfinansiärer.