25.09.2017

Vi ska förnya kvarken.fi. Påverka slutresultatet och delta i en enkät.

Enkät om Kvarken.fi internetsidor

För att kunna betjäna dig på bästa möjliga sätt på vår webbplats vill vi höra dina erfarenheter och behov.

Det tar ca 10 minuter att besvara förfrågan. Förfrågan besvaras anonymt.

Tack för att du tar dig tid att delta i förbättrandet av servicen! Här hittar du enkäten.

Gå till "Nyheter"