05.10.2018

Nu kan du ansöka om medlemskap i världsarvsdelegationen

Forststyrelsen har sammankallat Kvarkens världsarvsdelegation för att stödja det lokala världarvsarbetet. Nyfiken och ivrig att påverka? Då kan du  ansöka om medlemskap i delegationen.

Forststyrelsen har år 2018 bjudit in 22 organisationer att utse medlemmar till delegationen och 9 organisationer att utse sakkunniga representanter till delegationen. Dessutom kan alla myndiga invånare i världsarvkommunerna ansöka om medlemskap i delegationen, för detta ändamål finns två platser reserverade. Medlemsansökan ska lämnas in senast den 25.11.2018 och blanketten hittar du här.

 

I delegationens Verksamhetsramar 2018 finns mer information och på frågor svarar världsarvskoordinator Susanna Lindeman/Forststyrelsen, tfn 040 55 626 552, susanna.lindeman@metsa.fi. Delegationens ordförande är John Erickson/Maxmo skärgårds samfällighet och sekreterare är Maria Backman/Vasa stad.  

 

 

Gå till "Nyheter"