15.03.2017

Byggstart för Havets Hus

 

Byggstart för Havets Hus
Havets Hus har nu avslutat den offentliga upphandlingen för en tillbyggnad invid Berny´s som finns invid Replot bro. Den offentliga upphandlingen genomfördes som en så kallad selektiv upphandling som resulterade i ett flertal anbud för byggandet. De inkomna anbuden höll kvalitativt hög standard och således blev inga anbud förkastade.
Urvalskriteriet för anbuden var lägsta priset. Bland de givna anbuden har nedan stående entreprenörer valts: Byggnadsentreprenad, Byggnads Ab Mäenpää, rörentreprenad, Pohjanmaan LVIS-Säätö ja Huolto Oy, ventilationsentreprenad, Ab G. Koskela Oy, elentreprenad Vasa Elinstallation Ab och byggnadsautomationsentreprenad, Automation T&N Ab. Den totala entreprenadsumman uppgår till 801 693 euro (moms 0 %) och slutsumman är endast ca 3 000 euro högre jämfört med den av Sweco PM Oy gjorda kostnadsberäkning.
”Vi är mycket nöjda med upphandlingen och att kostnaderna håller sig inom budgetramarna”, säger Havets Hus ordförande Erik Sjöberg. En del förberedande markarbeten så som dragningar av elkablar kommer att utföras i april men den egentliga byggstarten kommer att inledas i augusti detta år.
Berny´s restaurangverksamhet kommer att kunna fortsätta som normalt via ingången till caféterian under hela byggnadstiden. Området mellan Berny´s och Havets Hus kommer att vara byggnadsområde under hela byggtiden. Byggnaden beräknas vara färdig för ibruktagning i slutet av april 2018.
Fastighets Ab Havets Hus
Tilläggsuppgifter ges av Erik Sjöberg, 044 252 0961

Havets Hus har nu avslutat den offentliga upphandlingen för en tillbyggnad invid Berny´s som finns invid Replot bro. Den offentliga upphandlingen genomfördes som en så kallad selektiv upphandling som resulterade i ett flertal anbud för byggandet. De inkomna anbuden höll kvalitativt hög standard och således blev inga anbud förkastade.

Urvalskriteriet för anbuden var lägsta priset. Bland de givna anbuden har nedan stående entreprenörer valts: Byggnadsentreprenad, Byggnads Ab Mäenpää, rörentreprenad, Pohjanmaan LVIS-Säätö ja Huolto Oy, ventilationsentreprenad, Ab G. Koskela Oy, elentreprenad Vasa Elinstallation Ab och byggnadsautomationsentreprenad, Automation T&N Ab. Den totala entreprenadsumman uppgår till 801 693 euro (moms 0 %) och slutsumman är endast ca 3 000 euro högre jämfört med den av Sweco PM Oy gjorda kostnadsberäkning.

”Vi är mycket nöjda med upphandlingen och att kostnaderna håller sig inom budgetramarna”, säger Havets Hus ordförande Erik Sjöberg. En del förberedande markarbeten så som dragningar av elkablar kommer att utföras i april men den egentliga byggstarten kommer att inledas i augusti detta år.

Berny´s restaurangverksamhet kommer att kunna fortsätta som normalt via ingången till caféterian under hela byggnadstiden. Området mellan Berny´s och Havets Hus kommer att vara byggnadsområde under hela byggtiden. Byggnaden beräknas vara färdig för ibruktagning i slutet av april 2018.

Fastighets Ab Havets Hus

Tilläggsuppgifter ges av Erik Sjöberg, 044 252 0961

Gå till "Nyheter"