Nyheter

 • 31.05.2010

  Företagsundersökning i Kvarkens skärgård har publicerats

  Forststyrelsens företagsundersökning visar att majoriteten av turistföretagen i världsarvet Kvarkens skärgård ansåg att världsarvet var viktigt för deras verksamhet. Det faktum att Kvarkens skärgård fick världsarvsstatus bidrog till ökad verksamhet för företagen i området. Världsarvet tycktes också erbjuda nya möjligheter för turismens produktutveckling. Läs mera

 • 31.05.2010

  Forststyrelsens besökarundersökning: Besökare i världsarvet Kvarkens skärgård söker efter lugnet i naturen.

  Besökare kommer till världsarvet Kvarkens skärgård för landskapets, naturupplevelsens och rekreationens skull. Detta framkommer i en färsk besökarundersökning med hjälp av vilken Forststyrelsen kartlagt besökarstrukturen i världsarvet samt besökarnas åsikter om området. Läs mera

 • 20.03.2010

  Nytt utsiktstorn öppnades i Svedjehamn lördagen den 20.3.2010

  Öppningen av det nya utsiktstornet i Björkö skedde på lördagen den 20.3.2010. Tornet invigdes av riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos. Läs mera

 • 19.03.2010

  Föredrag om Björkös och Replots glacial- och naturhistoria i Björkö skola fredagen den 19 mars, klo 18.00 -19.30

  Björköby skola och Geologiska institutionen vid Åbo Universitet arrangerar ett föredrags- och diskussionstillfälle för Björkö- och Repoltborna samt sommargästerna. Åbo universitet har under flera år utfört omfatttande naturhistoriska undersökningar i området och vill nu i lättbegriplig form berätta om deras resultat och nuvarande tillstånd för lokalbor. Läs mera

 • 17.02.2010

  HÖGT MÖTER LÅGT – lär dig använda snö och is för att undervisa i och om världsarvet Höga kusten/Kvarkens skärgård den 17 februari 2010 i Sommarö Fortet

  Fortbildning för lärare Läs mera

 • Resultat av enkäten för allmänheten gällande världsarvet Kvarken skärgård

  106 personer (94 på finska, 12 på svenska och 0 på engelska) svarade på enkäten. Över hälften (66 %) visste innan de svarade på enkäten att Kvarkens skärgård finns på Unescos världsarvslista. 88 % av de som svarade tyckte att skärgårdens världsarvsstatus har en viktig eller en mycket viktig betydelse... Läs mera

 • Delta i ett diskussionstillfälle angående världsarvet Kvarkens skärgård!

  Vill du veta hur det står till i världsarvet och påverka kommande års satsningar i Kvarkens skärgård? Läs mera