Upplev världsarvet i Kvarken just nu

Tystnad blandat med havets brus. Ljus. Mjuka gråa toner och skimrande vidder av hav och is. Stenar, som har funnits före oss och kommer att finnas kvar länge för kommande generationer. Vind. Fåglar.

Kvarkens skärgård är Finlands enda naturarv på UNESCO:s världsarvslista och utgör tillsammans med Höga Kusten i Sverige ett gränsöverskridande geologiskt världsarv. Vi hör även till en global familj av 46 marina världsarv. 

I vår soliga, karga skärgård finns det rum att andas. Låt havsvindarna blåsa bort vardagens brådska och bekymmer från ditt sinne... Njut, här och nu. Året runt.

Tillsammans med Höga Kusten i Sverige bildar Kvarkens skärgård ett världsarv delat av två länder. Världsarvsstatusen har vi fått för att området är den plats på jorden, där man bäst kan uppleva landhöjningsfenomenet. Kvarkens skärgård har ett enastående geologiskt värde eftersom hastigheten av landhöjningen i området är en av de högsta i världen, och är tillsammans med HögaKusten ett nyckelområde för att förstå processerna bakom landhöjningen som orsakats av isens avsmältning efter istiden. Vidare har Kvarkens skärgård unika samlingar av istida formationer, såsom De Geer-moräner och Ribbed-moräner, som bidrar till regional variation i landskapet.

Här kan du se en förkortad version av filmen "Högt möter lågt", en film om världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård.

En längre version av filmen "Högt möter lågt" finns tillgänglig här.